Η Genomed είναι ένα Ελληνικός Όμιλος που ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εξετάσεων Προδιαθετικού Γονιδιακού Ελέγχου (εξετάσεις DNA) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με βάση την χρησιμότητα των πληροφοριών που δίνουν τα γονίδια η GENOMED , δημιούργησε μεταξύ των άλλων εξετάσεων, δυο τεστ που αφορούν από διαφορετικό πρίσμα τον αθλητή .

Η Goldforce παρέχει τις δύο αυτές εξετάσεις DNA , την Athletic Performance και την Pro Health & Sport, και δίνουν την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων και εξατομικευμένων αναλύσεων, συμβουλών, υπηρεσιών, σύσταση προϊόντων και διατροφικής κατεύθυνσης.